Etätyö

Kaikki julkaistut artikkelit.
Monipaikkaisen työn johtaminen on sujunut monelta hienosti. Osassa työpaikoista taas on motivaatio ja hyvinvointi laskenut, työntekijöitä lähtenyt muualle ja lopulta tuloksetkin heikentyneet.…
Pahinta mitä esihenkilö voi etätyötilanteessa tehdä, on jättää kahdenkeskiset keskustelut johdettavien kanssa käymättä. Onnistumisista, tavoitteista ja kehittymisestä jutellaan toivottavasti jatkuvasti, päivittäin tai…
Voiko digitaalisen äänensävyn hallitseminen olla tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä työelämän ja johtamisen menestystekijöistä? Digiloikasta on puhuttu kuukausia tai jopa vuosia ja sitten se…
Monipaikkainen työ, virtuaalityö, mobiilityö, etätyö, hajallaan tehtävä työ. Kun tiimiläiset eivät olekaan tutusti toimistolla voi esimieheen iskeä ahdistus. Tähän asti hyvin toimineet…
Etätyö arkistot - Pia Aalto